40%
تخفیف

آشنایی با مفاهیم اصلی آواز و صداسازی طبق متد CVT

آشنایی با مفاهیم اصلی آواز و صداسازی طبق متد CVT

263
قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
50%
تخفیف

کارگاه نقشه راه خوانندگی

کارگاه نقشه راه خوانندگی

219
قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.